Κυστεις ωοθηκων

Οι κύστεις οι οποίες είναι γεμάτες με υγρό μπορούν να αναπτυχθούν εσωτερικά ή πάνω στην επιφάνεια των ωοθηκών σας. Μπορείτε να αναπτύξετε μία ή περισσότερες κύστεις είτε σε μία από τις ωοθήκες σας είτε και στις δύο ταυτόχρονα.