Ενδοσκοπησεις

Λαπαροσκόπηση -Υστεροσκόπηση (Ενδείξεις-Επιπλοκές). Η τεχνική βασίζεται στην επισκόπηση των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας με ειδική κάμερα οπτικών ινών…