Πυελικη εξεταση

Η πυελική εξέταση αποτελεί μια ιατρική εξέταση η οποία βοηθά στην ανεύρεση παθολογικών καταστάσεων των εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων μιας γυναίκας.