Καισαρικη

Μειονεκτήματα σε σχέση με τον φυσιολογικό τοκετό. Καισαρική  καλείται ο τοκετός εμβρύου διαμέσου κοιλιακής τομής. Στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών το ποσοστό των καισαρικών τομών ανήλθε από το 5% σε περισσότερο από το 20%.